اموزش طراحی2018

۰۲ بهمن ، ۰۹:۰۰ تا ۳۰ بهمن ۱۳۹۷ ، ۱۷:۰۰

2019-01-22 2019-02-19 Asia/Tehran اموزش طراحی2018 ایونت باکس :) hello@eventbox.ir

درباره

شرکت کنید

Free

شخصی

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

Free

شخصی

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

Free

شخصی

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

رویداد به پایان رسیده است


درباره برگزار کننده

تماس با برگزار کننده

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری