نمایشگاه گل فروشی ایرسا گل

۲۷ مهر ، ۰۹:۰۰ تا ۲۴ اسفند ۱۳۹۷ ، ۱۷:۰۰

2018-10-19 2019-03-15 Asia/Tehran نمایشگاه گل فروشی ایرسا گل ایونت باکس :) hello@eventbox.ir

درباره

شرکت کنید

Free

مردمی

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

رویداد به پایان رسیده است


درباره برگزار کننده

تماس با برگزار کننده

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری