انبارداری نوین

۱۴ بهمن ، ۱۷:۰۰ تا ۲۵ بهمن ۱۳۹۷ ، ۲۱:۰۰ در شیراز, ایران

2019-02-03 2019-02-14 Asia/Tehran انبارداری نوین ایونت باکس :) شیراز, ایران سازمان مدیریت صنعتی- نمایندگی فارس hello@eventbox.ir

درباره

سرفصل دوره:

طراحی سیستم اطلاعاتی

تحلیل جریان

طرح ریزی جریان جدید

شناسایی اطلاعات ضروری

طراحی روش نگهداری اطلاعات

مدیریت و نگهداشت موجودی

طراحی سیستم کدینگ

طراحی اسناد مورد استفاده

طراحی فلوچارت مسیر اطلاعاتی

مدیریت سفارشات

طراحی زیر سیستم موجودی

طراحی فضای انباری

مهندسی فضاها

بیان مبانی و نیازمندی های طراحی فضا

آشنایی با تجهیزها

انتخاب تجهیز مناسب

استقرار انبار

تربیت هدفمند نیروی انسانی

تدوین چارت سازمانی

تدوین شرح وظایف / شرح شغل

آموزش مبانی انباری برابر شرح شغل

برنامه ریزی ارتقاء هدفمند

تدوین متدهای کنترل

شمارش ها

کنترل های سیستمی

کنترل های فیزیکی

کنترل های موردی

روز و ساعت برگزاری: يکشنبه - سه شنبه 21-17 مدت دوره : 16 ساعت مدرس: مهندس ایزدپناه شروع دوره: 14 بهمن


درباره برگزار کننده

سازمان مدیریت صنعتی- نمایندگی فارس

تماس با برگزار کننده

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری