دوره جامع نرم افزار Hysys

۱۸ خرداد ، ۱۸:۰۰ تا ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ ، ۲۰:۰۰ در شیراز, ایران

2021-06-08 2021-08-10 Asia/Tehran دوره جامع نرم افزار Hysys ایونت باکس :) شیراز, ایران نرگس hello@eventbox.ir

درباره

شرکت کنید

Free

دانشجویی / فنی و مهندسی

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

درباره برگزار کننده

نرگس

تماس با برگزار کننده

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری