افزایش فروش در بازار رقابتی

۲۷ فروردین ۱۳۹۷ ، ۱۷:۰۰تا ۲۰:۰۰ در شیراز, ایران

سرفصل ها:

 • ده پرسش کلیدی برای راه کارهای فروش بیشتر
 • اهداف اساسی بازاریابی
 • چرا مشتری محصولی را میخرد؟
 • چرا مشتری محصولی را نمیخرد؟
 • مدل چهار «ع» موفقیت
 • مدل «کار»
 • مدل« سازندگی وبالندگی»
 • موتور شش سیلندر فروش
 • حرفه ای کیست؟
 • شش یار مدیران
 • مدل ارتباطی و نیاز شناسی
 • ویژگیهای اصلی یک فروشنده حرفه ای
 • ویژگیهای فروشنده قوی
 • ویژگی های فروشنده ضعیف
 • مدل برخورد با مشتریان و بازار
 • فرآیند فروش حضوری
 • منابع مشتری یابی
 • توصیه های فروشندگی
 • راهنمای فروش خدمات
 • برنامه ارائه خدمات به مشتریان
 • خدمات مشتری
 • خدمات در جریان فروش
 • خدمات پس از فروش
 • نقش های فروشندگان خدمات وبازاریابی صنعتی


شرکت کنید

رویداد به پایان رسیده است

محل برگزاری




درباره برگزار کننده

تماس با برگزار کننده

حامیان