دوره پرورش حرفه ای تحول دیجیتال

۰۶ خرداد ، ۰۹:۰۰ تا ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ ، ۱۷:۰۰ در تهران, ایران

2018-05-27 2018-08-11 Asia/Tehran دوره پرورش حرفه ای تحول دیجیتال ایونت باکس :) تهران, ایران دیتیجی (گروه تحول دیجیتال) hello@eventbox.ir

درباره

دوره پرورش حرفه ای تحول دیجیتال

شرکت کنید

$750

دوره پرورش حرفه ای تحول دیجیتال

  • پیش پرداخت دوره اول پرورش حرفه ای تحول دیجیتال

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

رویداد به پایان رسیده است


درباره برگزار کننده

دیتیجی (گروه تحول دیجیتال)

دیتیجی (گروه تحول دیجیتال)

تماس با برگزار کننده