چرا صادرکننده نشویم؟!

۱۸ مرداد ، ۱۷:۳۰ تا ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ ، ۱۹:۳۰ در دوره مجازی

متأسفانه مشکلی برای سایت ثبت نام پیش آمده است. به زودی لینک جدید ثبت نام دوره، اعلام می گردد.


شرکت کنید

بلیت خود را انتخاب کرده و دکمه سفارش را فشار دهید

محل برگزاری
درباره برگزار کننده

موسسه بین المللی امتداد

موسسه بین‌المللی امتداد

تماس با برگزار کننده

حامیان