کارگاه اخلاق در پژوهش

۲۹ مهر ۱۳۹۷ ، ۰۸:۳۰تا ۱۳:۰۰ در تهران, ایران

کارگاه اخلاق در پژوهش برای کلیه دانشجویان در همه مقاطع ضروری میباشد و عناوین کارگاه شامل : -دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پژوهشی

  • راهنمای کشوری انتشار آثار پژوهشی
  • راهنمای اخلاقی کارآزمایی بالینی
  • تشخیص مجلات معتبر از نامعتبر
  • راهنمای عمومی اخلاق در پژوهش


شرکت کنید

بلیت خود را انتخاب کرده و دکمه سفارش را فشار دهید

رویداد به پایان رسیده است

محل برگزاری


ایران، تهران، تقاطع پل چمران و بزرگراه گمنام، زیر پل گیشا، دانشگاه تربیت مدرس، سالن جابرابن حیاندرباره برگزار کننده

دبیرخانه کمیته اخلاق در پژوهشهای زیست پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

تماس با برگزار کننده

حامیان