دوره روانشناسی تکاملی

۲۰ اردیبهشت ، ۱۷:۰۰ تا ۲۴ خرداد ۱۴۰۱ ، ۱۹:۰۰ در تهران, ایران

2022-05-10 2022-06-14 Asia/Tehran دوره روانشناسی تکاملی ایونت باکس :) تهران, ایران hello@eventbox.ir

درباره

دوره مبانی روانشناسی تکاملی بر پایه کتاب دیوید باس

جزییات برگزاری هر جلسه به شرح زیر است

جلسه۱: دکتر حامد وحدتی نسب «چه شد اجدادمان را خوردیم؟» سه شنبه -۰۲/۲۰- ساعت ۵تا۷

جلسه ۲: محمد امین موفق «از کجا آمده ام؟" سه شنبه -۰۲/۲۷-ساعت ۵تا۷

جلسه۳: مهسا محمدیان «فروید و روانکاوی یا داروین و روانشناسی تکاملی؟» سه شنبه- ۰۳/۰۳-ساعت ۵تا۷

جلسه۴: آتنا دهقان نجم آبادی «آیا فرگشت انسان متوقف شده است؟» سه شنبه-۰۳.۱۰-ساعت۵تا۷

جلسه۵: دکتر مانی رفیعی «من چیستم؟» سه شنبه -۰۳.۱۷-ساعت ۵تا۷

جلسه۶ سجاد سجودی «برای “ماندن” چه کردیم؟» سه شنبه -۰۳.۲۴-ساعت ۵تا۷

شرکت کنید

$200

زودهنگام

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

درباره برگزار کننده

تماس با برگزار کننده

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری