اعلام علاقمندی به حضور در فعالیت های سایبری

در صورت علاقمندی به حضور در فضای مجازی همراه با نیروهای بسیج دانش آموزی فرم زیر را با دقت پر کنید:


ظرفیت یا مهلت پر کردن این فرم به پایان رسیده است!