فرم ثبت نام اعضاء حضوری نمایندگی استانها


ترجیحا شماره ای که با آن در پیامرسان ایتا حضور دارید
میزان تحصیلات خود را با ذکر رشته تحصیلی بنویسید
گر تحصیلات فلسفه و عرفان یا مشابه آن داشته اید ویا در کلاس یا دوره های حکمت و معرفت شرکت کرده اید با ذکر نام درس و استاد بنویسید
از خواهران گرامی خواهشمنداست رضایتنامه ایی از پدر یا همسر جهت شرکت در کلاسهای موسسه تهیه نموده و تصویر آنرا برای ما ارسال نمایید.

لطفا از وارد کردن اطلاعات شخصی مانند رمز حساب بانکی و ... در فرم بپرهیزید