سرایشی برای وجود

۲۳ مهر ، ۱۸:۰۰ تا ۲۵ مهر ۱۳۹۶ ، ۲۰:۰۰ در شیراز, ایران

2017-10-15 2017-10-17 Asia/Tehran سرایشی برای وجود ایونت باکس :) شیراز, ایران کانون فکر آرکه hello@eventbox.co

درباره

كانون فكر "آركه" برگزار می‌کند:

سرایشی برای وجود

نگاهی به شعر و اندیشه هورلدرلین

مدرس: "پژمان رنجبر"

یک شنبه / بیست و سوم مهرماه

چه است آنچه رود كناد ؟

هيچ كس نمي داند!

ايشتر، هولدرلين


در عالم فكر هميشه ميان شعر و فلسفه گره اي ناگسستني بوده؛ تو گويي، همه هنگام، شعرا و فلاسفه در برابر موضوعي واحد قرار داشته اند. دمي فيلسوف در صدد جستجوي حقيقت در شعر برآمده و گاه، شعرا براي توسعه شعور شعري خود در وادي فلسفه گام زده است. هلدرلين اما، از نوادري ست كه وادي فلسفه و شعر را در هم گرده آورده و غنائي كم نظير در ذهن و قلم خود پديدار نموده است. شايد او از معدود شعرايي باشد كه فلسفه و فلاسفه از او تاثير گرفته است. همزمان و پس از او بودند بسياري كه هلدرلين، ذهنشان را درگير كرده است. نگاهي به شعر و انديشه هلدرلين شايد آزمون خوبي باشد تا گردهمايي شعر و فلسفه را بيازماييم.

نشانی: پُلِ معالی آباد/جنب ایستگاه مترو میرزای شیرازی/ ساختمان الف (پردیس سینما گلستان) / طبقه هشتم / واحد ٨٠٦ / كانون فكر آركه.

شرکت کنید

$10

سرایشی برای وجود / پژمان رنجبر

 • كانون فكر "آركه" برگزار می‌کند:

  سرایشی برای وجود

  نگاهی به شعر و اندیشه هورلدرلین

  مدرس: "پژمان رنجبر"

  یک شنبه / بیست و سوم مهرماه

  چه است آنچه رود كناد

  هيچ كس نمي داند!

  ايشتر، هولدرلين


  در عالم فكر هميشه ميان شعر و فلسفه گره اي ناگسستني بوده؛ تو گويي، همه هنگام، شعرا و فلاسفه در برابر موضوعي واحد قرار داشته اند. دمي فيلسوف در صدد جستجوي حقيقت در شعر برآمده و گاه، شعرا براي توسعه شعور شعري خود در وادي فلسفه گام زده است. هلدرلين اما، از نوادري ست كه وادي فلسفه و شعر را در هم گرده آورده و غنائي كم نظير در ذهن و قلم خود پديدار نموده است. شايد او از معدود شعرايي باشد كه فلسفه و فلاسفه از او تاثير گرفته است. همزمان و پس از او بودند بسياري كه هلدرلين، ذهنشان را درگير كرده است. نگاهي به شعر و انديشه هلدرلين شايد آزمون خوبي باشد تا گردهمايي شعر و فلسفه را بيازماييم.

  enter image description here

  نشانی: [پُلِ معالی آباد/جنب ایستگاه مترو میرزای شیرازی/ ساختمان الف (پردیس سینما گلستان) / طبقه هشتم / واحد ٨٠٦ / كانون فكر آركه

 • تاریخ پایان فروش:
 • بین 1 & 0 tickets

رویداد به پایان رسیده است

مدرس

پژمان رنجبر

پژمان رنجبر

کانون فکر آرکه

کانون فکر آرکه


درباره برگزار کننده

کانون فکر آرکه

تماس با برگزار کننده

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری

پُلِ معالی آباد/جنب ایستگاه مترو میرزای شیرازی/ ساختمان الف (پردیس سینما گلستان) / طبقه هشتم / واحد ٨٠٦ / كانون فكر آركه.