آموزش طراحي سايت براي نوجوانان و جوانان

۳۰ دی ۱۳۹۶ ، ۱۶:۰۰ تا ۱۲ اسفند ۲۴۰۰ ، ۱۷:۳۰ در بستان آباد


شرکت کنید

بلیت خود را انتخاب کرده و دکمه سفارش را فشار دهید

محل برگزاری


بستان اباد شهرك فرهنگيانسخنرانان


ابوالفضل بخشي

ابوالفضل بخشي

درباره برگزار کننده

ابوالفضل بخشي

تماس با برگزار کننده

حامیان