وبینار علمی استفاده از تکنولوژی تداخل سنجی ماهواره ای در پایش زیرساخت‌های عمرانی

۲۵ دی ۱۴۰۰ ، ۱۱:۰۰تا ۱۳:۰۰ در تهران, ایران

2022-01-15 2022-01-15 Asia/Tehran وبینار علمی استفاده از تکنولوژی تداخل سنجی ماهواره ای در پایش زیرساخت‌های عمرانی ایونت باکس :) تهران, ایران کرسی یونسکو در مدیریت آب و محیط زیست برای شهرهای پایدار hello@eventbox.ir

درباره

شرکت کنید

Free

عادی

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

رویداد به پایان رسیده است


درباره برگزار کننده

کرسی یونسکو در مدیریت آب و محیط زیست برای شهرهای پایدار

تماس با برگزار کننده

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری

https://vc.sharif.edu/ch/unesco-chair