وبینار ECG

۲۱ مهر ، ۱۶:۰۰ تا ۳۰ مهر ۱۳۹۹ ، ۱۷:۰۰ در شیراز, ایران

2020-10-12 2020-10-21 Asia/Tehran وبینار ECG ایونت باکس :) شیراز, ایران hello@eventbox.ir

درباره

شرکت کنید

$0

روز ۱

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

$50

ت ال

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

رویداد به پایان رسیده است


درباره برگزار کننده

تماس با برگزار کننده

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری