کارگاه آموزش نرم افزار متلب

۲۷ فروردین ، ۱۴:۰۰ تا ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۸ ، ۱۷:۰۰ در شیراز, ایران

2019-04-16 2019-04-29 Asia/Tehran کارگاه آموزش نرم افزار متلب ایونت باکس :) شیراز, ایران انجمن علمی اقتصاد دانشگاه شیراز hello@eventbox.ir

درباره

شرکت کنید

$70

دانشجویی

  • تاریخ پایان فروش: 2019/04/22
  • بین 1 & 0 tickets

رویداد به پایان رسیده است


درباره برگزار کننده

انجمن علمی اقتصاد دانشگاه شیراز

تماس با برگزار کننده

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری

شیراز، کوی ارم، دانشگاه شیراز, مرکز کامپیوتر دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی ، کتابخانه میرزا