جلسه کتاب حکایت

۲۲ اردیبهشت ، ۲۲:۰۰ تا ۰۵ خرداد ۱۴۰۱ ، ۲۲:۰۰ در تهران, ایران

2022-05-12 2022-05-26 Asia/Tehran جلسه کتاب حکایت ایونت باکس :) تهران, ایران پوریا راد hello@eventbox.ir

درباره

بهترین اتفاق زندگیتو تجربه کن

شرکت کنید

Free

هدیه پوریا راد

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

درباره برگزار کننده

پوریا راد

بیش از11سال فعالیت مستمر در حوزه موفقیت فردی

تماس با برگزار کننده