نقالی کتاب «ساعت ساز نابینا»

۰۵ اسفند ۱۳۹۷ ، ۱۷:۳۰تا ۲۰:۳۰ در شیراز

2019-02-24 2019-02-24 Asia/Tehran نقالی کتاب «ساعت ساز نابینا» ایونت باکس :) شیراز hello@eventbox.ir

درباره

چرا و چگونه تکامل بدون وجود هیچ برنامه ریزی و طرحی جهان زنده را شکل میدهد؟ این سوالی است که ریچارد داوکینز زیست شناس برجسته ی انگلیسی می کوشد در این کتاب به آن پاسخ دهد.

شرکت کنید

$10

نقالی کتاب"ساعت ساز نابینا"

  • با شرکت در نقالی و پرداخت هزینه، یک کودک آسیب پذیر را به سینما مهمان میکنم

  • تاریخ پایان فروش: 2019/02/24
  • بین 1 & 4 tickets

$10

هدیه به کودکان آسیب پذیر

  • بدون شرکت در نقالی، مبلغ پرداختی شما صرف امور فرهنگی کودکان آسیب پذیر می شود

  • تاریخ پایان فروش: 2019/02/24
  • بین 1 & 20 tickets

Free

نقالی کتاب"ساعت ساز نابینا"

  • تاریخ پایان فروش: 2019/02/24
  • بین 1 & 2 tickets

رویداد به پایان رسیده است


درباره برگزار کننده

تماس با برگزار کننده