مهارت های نوین مسئولین دفاتر

۱۸ خرداد ، ۱۷:۰۰ تا ۲۴ تیر ۱۳۹۸ ، ۲۰:۰۰ در شیراز, ایران

2019-06-08 2019-07-15 Asia/Tehran مهارت های نوین مسئولین دفاتر ایونت باکس :) شیراز, ایران سازمان مدیریت صنعتی hello@eventbox.ir

درباره

آيين نگارش و اصول نامه نگاري

منشي گري مدرن

گردش مکاتبات و اصول بايگاني

شيوه هاي گزارش نويسي

مهارت هاي کار با رايانه

اصول تايپ سريع

روز و ساعت برگزاری : شنبه-دوشنبه 20-17

تاریخ برگزاری: 18 خرداد

مدت: 38 ساعت

شهریه: 690000 تومان

شرکت کنید

$690

ثبت نام

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

$690

ثبت نام

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

رویداد به پایان رسیده است


درباره برگزار کننده

سازمان مدیریت صنعتی

تماس با برگزار کننده