«سرنوشت و معنای زندگی» در پرتو اندیشه‌های نیچه و استنلی کوبریک

۲۰ مهر ۱۳۹۷ ، ۱۴:۳۰تا ۲۱:۰۰ در شیراز, ایران

2018-10-12 2018-10-12 Asia/Tehran «سرنوشت و معنای زندگی» در پرتو اندیشه‌های نیچه و استنلی کوبریک ایونت باکس :) شیراز, ایران کانون فکر آرکه hello@eventbox.ir

درباره

کانون فکر آرکه» برگزار می‌کند:

دومین نشستِ «کتاب ـ فیلم»:

«سرنوشت و معنای زندگی» در پرتو اندیشه‌های نیچه و استنلی کوبریک

کتاب پیشنهادی: «چنین گفت زرتشت» نوشتهٔ فریدریش نیچه

فیلم پیشنهادی: «اودیسهْ فضایی ۲۰۰۱» ساختهٔ استنلی کوبریک

مدرّس: مسعود زنجانی

این نشست با نمایش فیلم «اودیسهٔ فضایی ۲۰۰۱» (۱۴:۳۰ الی ۱۷) آغاز خواهد شد،

سپس با طرح پرسش‌ها و نقدونظرِ حاضران (۱۷:۳۰ الی ۱۸) دربارهٔ فیلم ادامه خواهد یافت

و نهایتاً نیز در دو درسگفتار با موضوع «سرنوشت و معنای زندگی» (۱۸ الی ۱۹:۱۵ و ۱۹:۴۵ الی ۲۱) به تحلیل و تفسیر این فیلم در افق تفسیری فلسفهٔ نیچه پرداخته خواهد شد.

گفتنی است نمایش فیلم در «سالن یک سینما گلستان» خواهد بود

و نشست «کتاب - فیلم» که همراه تحلیل فیلم خواهد بود بعد از پایان نمایش فیلم در کانون فکر آرکه برگزار خواهد شد.

زمان: جمعه مورخ بیستم مهرماه ـ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۲۱

مکان: پل معالی آباد/جنب ایستگاه مترو میرزای شیرازی/ ساختمان الف (پردیس سینما گلستان) / طبقه هشتم / واحد ٨٠٦ / كانون فكر آركه.


کانال شخصی مسعود زنجانی ( زنده‌باد فلسفه): @vivaphilosophy

شرکت کنید

$60

بلیت تماشای فیلم سرنوشت و معنای زندگی» و جلسه نقد در پرتو اندیشه‌های نیچه و استنلی کوبریک ظرفیت 20 نفر


 • كانون فكر "آركه" برگزار می‌کند:

  دومین نشستِ «کتاب ـ فیلم»:

  «سرنوشت و معنای زندگی» در پرتو اندیشه‌های نیچه و استنلی کوبریک

  لطفا نیم ساعت قبل در کلاس حاضر باشید

  درب کلاس راس ساعت بسته خواهد شد

  مسعود زنجانی

  این نشست با نمایش فیلم «اودیسهٔ فضایی ۲۰۰۱» (۱۴:۳۰ الی ۱۷) آغاز خواهد شد،

  سپس با طرح پرسش‌ها و نقدونظرِ حاضران (۱۷:۳۰ الی ۱۸) دربارهٔ فیلم ادامه خواهد یافت

  و نهایتاً نیز در دو درسگفتار با موضوع «سرنوشت و معنای زندگی» (۱۸ الی ۱۹:۱۵ و ۱۹:۴۵ الی ۲۱) به تحلیل و تفسیر این فیلم در افق تفسیری فلسفهٔ نیچه پرداخته خواهد شد.

  گفتنی است نمایش فیلم در «سالن یک سینما گلستان» و با خواهد بود

  و نشست «کتاب - فیلم» که همراه تحلیل فیلم خواهد بود بعد از پایان نمایش فیلم در کانون فکر آرکه برگزار خواهد شد.

  زمان: جمعه مورخ بیستم مهرماه ـ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۲۱

  .------------------------------------------------------

  ===========================

  enter image description here

  نشانی: پُلِ معالی آباد/جنب ایستگاه مترو میرزای شیرازی/ ساختمان الف (پردیس سینما گلستان) / طبقه هشتم / واحد ٨٠٦ / كانون فكر آركه

 • تاریخ پایان فروش: 2018/10/14
 • بین 1 & 0 tickets

$45

نشست تنها در کانون فکر آرکه بدون نمایش فیلم

 • دوستانی که فیلم را دیده باشند ، ساعت پنج و نیم برای تحلیل فیلم و درس گفتار در موسسه آرکه حاضر شوند

  لطفا نیم ساعت قبل در کلاس حاضر باشید

  درب کلاس راس ساعت بسته خواهد شد

  مسعود زنجانی

  این نشست با نمایش فیلم «اودیسهٔ فضایی ۲۰۰۱» (۱۴:۳۰ الی ۱۷) آغاز خواهد شد،

  سپس با طرح پرسش‌ها و نقدونظرِ حاضران (۱۷:۳۰ الی ۱۸) دربارهٔ فیلم ادامه خواهد یافت

  و نهایتاً نیز در دو درسگفتار با موضوع «سرنوشت و معنای زندگی» (۱۸ الی ۱۹:۱۵ و ۱۹:۴۵ الی ۲۱) به تحلیل و تفسیر این فیلم در افق تفسیری فلسفهٔ نیچه پرداخته خواهد شد.

  گفتنی است نمایش فیلم در «سالن یک سینما گلستان» و با خواهد بود

  و نشست «کتاب - فیلم» که همراه تحلیل فیلم خواهد بود بعد از پایان نمایش فیلم در کانون فکر آرکه برگزار خواهد شد.

  زمان: جمعه مورخ بیستم مهرماه ـ ساعت ۱۴:۳۰ الی ۲۱

  .------------------------------------------------------

  ===========================

  enter image description here

  نشانی: پُلِ معالی آباد/جنب ایستگاه مترو میرزای شیرازی/ ساختمان الف (پردیس سینما گلستان) / طبقه هشتم / واحد ٨٠٦ / كانون فكر آركه

 • تاریخ پایان فروش:
 • بین 1 & 0 tickets

رویداد به پایان رسیده است

سخنرانان

مسعود زنجانی

مسعود زنجانی

کانون فکر آرکه


درباره برگزار کننده

کانون فکر آرکه

تماس با برگزار کننده

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری

پُلِ معالی آباد/جنب ایستگاه مترو میرزای شیرازی/ ساختمان الف (پردیس سینما گلستان) / طبقه هشتم / واحد ٨٠٦ / كانون فكر آركه.