ثبت نام دوره های مجازی کارکنان دولت

۰۱ مهر ۱۳۹۶ ، ۰۹:۰۰ تا ۰۱ مهر ۱۳۹۹ ، ۱۷:۰۰ در جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی

2017-09-23 2020-09-22 Asia/Tehran ثبت نام دوره های مجازی کارکنان دولت ایونت باکس :) جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی hello@eventbox.co

درباره

شرکت کنید

Free

نام :

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

Free

نام خانوادگی :

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

درباره برگزار کننده

تماس با برگزار کننده

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری