آشنایی با پایگاه اطلاعات دارویی Up To Date

۲۲ فروردین ۱۴۰۰ ، ۱۸:۰۰تا ۲۰:۰۰ در مشهد, ایران

2021-04-11 2021-04-11 Asia/Tehran آشنایی با پایگاه اطلاعات دارویی Up To Date ایونت باکس :) مشهد, ایران دفتر مطالعات راهبردی دارویی مشهد hello@eventbox.ir

درباره

در این رویداد نرم فزار up to date و راه های دسترسی به آن معرفی می شود و نحوه جستجو و استخراج اطلاعات از آن آموزش داده می شود. !!لینک ورود به فضای وبینار، قبل از شروع جلسه برای شرکت کنندگان ایمیل خواهد شد!!

شرکت کنید

$20

بلیت وبینار Up To Date

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

رویداد به پایان رسیده است


درباره برگزار کننده

دفتر مطالعات راهبردی دارویی مشهد

تماس با برگزار کننده

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری