یازدهمین دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی

۲۰ دی ، ۰۹:۰۰ تا ۲۵ دی ۱۳۹۹ ، ۲۳:۰۰ در شیراز, ایران

2021-01-09 2021-01-14 Asia/Tehran یازدهمین دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی ایونت باکس :) شیراز, ایران سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس،جهاد دانشگاهی استان فارس hello@eventbox.ir

درباره

یازدهمین دوره تربیت مربی سواد فضای مجازی استان فارس

رژیم مصرف رسانه، سواد شبکه های اجتماعی، تعلیم و تربیت در عصر دیجیتال، امنیت کاربری، سواد بازی های رایانه ای، تکنیک های اقناعی

شرکت کنید

$60

عمومی

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

رویداد به پایان رسیده است


درباره برگزار کننده

سازمان فضای مجازی سراج مرکز فارس،جهاد دانشگاهی استان فارس

تماس با برگزار کننده

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری

بصورت مجازی