رویدادهای پیش رو

مشاهده رویداد

۰۹ آذر ۱۳۹۷ تا ۰۹ خرداد ۱۳۹۸

شیراز - میان امام حسین (ستاد) - دانشکده پزشکی - ساختمان شماره 3 - طبقه 2 - سالن خرد

مشاهده رویداد

۰۷ اسفند ۱۳۹۷ تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

قصردشت، چهارراه زرگری، ساختمان دیباگران

مشاهده رویداد

۲۱ فروردین ۱۳۹۸

میدان نمازی،ابتدای خیابان زند، جنب انتقال خون، ساختمان مهندسی شماره 1

مشاهده رویداد

۲۱ فروردین ۱۳۹۸

ایران، شیراز، بلوار چمران، بعد از استخر انقلاب، کافه نزدیک

مشاهده رویداد

۲۱ فروردین ۱۳۹۸

شیراز، میدان نمازی، ساختمان مهندسی یک، طبقه هم کف، انتهای راهرو، مجموعه آزمایشگاه های تحقیقاتی

مشاهده رویداد

۲۱ فروردین ۱۳۹۸

شیراز، میدان نمازی، ساختمان مهندسی 1، طبقه هم کف، انتهای راهرو، مجموعه آزمایشگاه های تحقیقاتی

رایگان
مشاهده رویداد

۲۴ فروردین ۱۳۹۸

شیراز . معالی آباد . رو به روی کلانتری . ساختمان کاتیگا(دیاموند) . طبقه 6 . واحد 603 (کوچه 9 / فرعی اول/ سمت راست)

رایگان
مشاهده رویداد

۲۴ فروردین ۱۳۹۸

شیراز. معالی آباد .رو بروی کلانتری ساختمان دایاموند (کاتیگا) . طبقه 6 . واحد 603 . کارگزاری سهم آشنا ( کوچه 9 / فرعی اول / سمت راست )

مشاهده رویداد

۳۱ فروردین ۱۳۹۸

شیراز، میدان نمازی، ساختمان مهندسی 1، ساختمان کلاس ها

مشاهده رویداد

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۸

ایران، شیراز، بلوار چمران، بعد از استخر انقلاب، کافه نزدیک

مشاهده رویداد

۰۲ خرداد تا ۰۳ خرداد ۱۳۹۸

Amsterdam, The Netherlands