رویدادهای پیش رو

مشاهده رویداد

۲۶ دی تا ۰۸ اسفند ۱۳۹۸

بلوار پاسداران ، بین خیابان شهید کلاهدوز و شهید فلاحی ساختمان سارا و آیدا طبقه اول واحد ۴

مشاهده رویداد

۱۴ بهمن ۱۳۹۸ تا ۱۸ فروردین ۱۳۹۹

شیراز-خیابان برق،نبش کوچه 7 ،ساختمان 47

مشاهده رویداد

۰۱ اسفند تا ۰۸ اسفند ۱۳۹۸

دانشگاه شیراز


مشاهده رویداد

۰۵ اسفند ۱۳۹۸

شیراز-خیابان ارم-نبش کوچه 15-پلاک 208

مشاهده رویداد

۰۶ اسفند ۱۳۹۸ تا ۲۰ خرداد ۱۳۹۹

شیراز, ایران

مشاهده رویداد

۰۶ اسفند ۱۳۹۸

دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اتاق کامپیوتر

مشاهده رویداد

۰۶ اسفند ۱۳۹۸

دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شیراز، اتاق کامپیوتر

مشاهده رویداد

۰۷ اسفند ۱۳۹۸

دانشگاه صنعتی شیراز

رایگان
مشاهده رویداد

۰۷ اسفند ۱۳۹۸

میدان ارم، دانشگاه شیراز، ساختمان شماره ۳ اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی

مشاهده رویداد

۰۷ اسفند ۱۳۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

ایران شیراز چهار راه نمازی ساختمان دانشکده برق و کامپیوتر

مشاهده رویداد

۰۷ اسفند ۱۳۹۸ تا ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۹

ایران شیراز چهار راه نمازی دانشکده برق و کامپیوتر

مشاهده رویداد

۰۷ اسفند ۱۳۹۸ تا ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۹

ایران شیراز مبدان نمازی دانشکده برق و کامپیوتر