رویدادهای پیش رو

مشاهده رویداد

۰۱ آذر ۱۳۹۷

ایران، شیراز، کانون پل معالی آباد جنب مترو میرزای شیرازی ساختمان الف، مجتمع پردیس سینما گلستان . طبقه هشتم . واحد 806

مشاهده رویداد

۰۷ آذر ۱۳۹۷

شیراز-سالن همایش های هتل مجلل ستارگان

مشاهده رویداد

۳۱ تیر تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

بلوار ارم، نبش کوچه 17، پلاک 20، ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت صنعتی

مشاهده رویداد

۰۱ مهر تا ۰۱ دی ۱۳۹۷

بلوار ارم، نبش کوچه 17، پلاک 20، ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت صنعتی

مشاهده رویداد

۰۳ مهر تا ۲۹ اسفند ۱۳۹۷

نشانی کامل برگزار کننده

مشاهده رویداد

۰۱ آبان تا ۰۱ آذر ۱۳۹۷

بلوار ارم، نبش کوچه 17، پلاک 20، ساختمان شماره 2 سازمان مدیریت صنعتی

مشاهده رویداد

۰۱ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

ایران، شیراز، خیابان پیروزی

رایگان
مشاهده رویداد

۰۱ آبان تا ۳۰ آبان ۱۳۹۷

شیراز سی متری سینماسعدی روبروی داروخانه بابک

رایگان
مشاهده رویداد

۱۶ آبان تا ۱۴ آذر ۱۳۹۷

‎شیراز، ملاصدرا، بعد از خلیلی، دفتر رادیو مهربانی

مشاهده رویداد

۱۹ آبان تا ۲۶ آذر ۱۳۹۷

شیراز-خیابان ارم-نبش کوچه ۱۷-پلاک ۲۰ تلفن:۳۲۲۸۴۰۴۸ داخلی ۱۱۹و ۱۰۸

مشاهده رویداد

۲۰ آبان تا ۱۴ آذر ۱۳۹۷

شیراز-خیابان ارم-نبش کوچه ۱۷-پلاک ۲۰ تلفن:۳۲۲۸۴۰۴۸ داخلی ۱۱۹و ۱۰۸