رویدادهای پیش رو

مشاهده رویداد

۰۲ اسفند ۱۳۹۷

شیراز، کوی ارم، دانشگاه شیراز, مرکز کامپیوتر دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی ، کتابخانه میرزا

مشاهده رویداد

۰۲ اسفند ۱۳۹۷

شیراز، کوی ارم، دانشگاه شیراز, مرکز کامپیوتر دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی ، کتابخانه میرزا

مشاهده رویداد

۰۴ اسفند ۱۳۹۷

خیابان ملاصدرا ، دانشکده ی مهندسی 2 ، ساختمان کلاسها

مشاهده رویداد

۰۵ اسفند ۱۳۹۷

خیابان ملاصدرا ، دانشکده ی مهندسی 2 ، ساختمان کلاسها

رایگان
مشاهده رویداد

۰۵ اسفند ۱۳۹۷

ایران، شیراز، خیابان ملاصدرا، دانشکده مهندسی ۲، سالن صدری ۱

مشاهده رویداد

۰۶ اسفند ۱۳۹۷

خیابان ملاصدرا ، دانشکده ی مهندسی 2 ، ساختمان کلاسها

مشاهده رویداد

۰۶ اسفند ۱۳۹۷

خیابان ملاصدرا ، دانشکده ی مهندسی 2 ، ساختمان کلاسها

مشاهده رویداد

۰۷ اسفند ۱۳۹۷ تا ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

میدان نمازی،ابتدای خیابان زند، جنب انتقال خون، ساختمان مهندسی شماره 1، طبقه همکف،مجموعه ی آزمایشگاه های تحقیقاتی اتاق شماره 1 میباشد.

مشاهده رویداد

۰۷ اسفند ۱۳۹۷ تا ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

میدان نمازی،ابتدای خیابان زند، جنب انتقال خون، ساختمان مهندسی شماره 1

مشاهده رویداد

۰۷ اسفند ۱۳۹۷ تا ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

میدان نمازی،ابتدای خیابان زند، جنب انتقال خون، ساختمان مهندسی شماره 1

مشاهده رویداد

۰۷ اسفند ۱۳۹۷ تا ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

میدان نمازی،ابتدای خیابان زند، جنب انتقال خون، ساختمان مهندسی شماره 1

مشاهده رویداد

۰۷ اسفند ۱۳۹۷ تا ۲۰ فروردین ۱۳۹۸

قصردشت، چهارراه زرگری، ساختمان دیباگران