رویدادهای پیش رو

رایگان
مشاهده رویداد

۰۸ اسفند تا ۱۰ اسفند ۱۳۹۷

شیراز ،بلوار چمران، بلوار نیایش ،سمت راست، کوچه دوم، مجتمع فرهنگی رفاهی ولایت، سالن سعدی

مشاهده رویداد

۰۸ اسفند ۱۳۹۷ تا ۰۳ اردیبهشت ۱۳۹۸

در میدان نمازی،ابتدای خیابان زند، جنب انتقال خون، ساختمان مهندسی شماره 1

مشاهده رویداد

۰۸ اسفند ۱۳۹۷

شیراز , خیابان ملاصدرا ، دانشکده ی مهندسی 2 ، ساختمان کلاسها

مشاهده رویداد

۰۸ اسفند ۱۳۹۷

شیراز , خیابان ملاصدرا ، دانشکده ی مهندسی 2 ، ساختمان کلاسها

مشاهده رویداد

۰۹ اسفند ۱۳۹۷

خیابان ملاصدرا ، دانشکده ی مهندسی 2 ، ساختمان کلاسها

مشاهده رویداد

۰۹ اسفند ۱۳۹۷

شیراز، کوی ارم، دانشگاه شیراز, مرکز کامپیوتر دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی ، کتابخانه میرزا

مشاهده رویداد

۱۵ اسفند ۱۳۹۷

میدان نمازی،ابتدای خیابان زند، جنب انتقال خون، ساختمان مهندسی شماره 1

مشاهده رویداد

۱۷ اسفند ۱۳۹۷

شیراز خ ارم سالن عشایری

مشاهده رویداد

۰۲ اسفند ۱۳۹۷

Arche Reasoning Institute No 806 Alef building Golestan Movie Maaliabad , Shiraz