کارگاه آشنایی با دستگاه های کمک لاغری

۲۴ فروردین ۱۴۰۰ ، ۱۰:۰۰تا ۱۲:۰۰ در شیراز

2021-04-13 2021-04-13 Asia/Tehran کارگاه آشنایی با دستگاه های کمک لاغری ایونت باکس :) شیراز دانشگاه علوم پزشکی شیراز،کمیته تحقیقات دانشجویی موسسه آموزش عالی سلامت باقرالعلوم سپیدان hello@eventbox.ir

درباره

شرکت کنید

Free

دانشجویی

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

درباره برگزار کننده

دانشگاه علوم پزشکی شیراز،کمیته تحقیقات دانشجویی موسسه آموزش عالی سلامت باقرالعلوم سپیدان

تماس با برگزار کننده