کارگاه ظهور دولت در ایران

۲۷ بهمن ۱۳۹۸ ، ۱۶:۰۰تا ۲۱:۰۰ در شیراز, ایران

2020-02-16 2020-02-16 Asia/Tehran کارگاه ظهور دولت در ایران ایونت باکس :) شیراز, ایران انجمن فرهنگ و سیاست شیراز hello@eventbox.ir

درباره

شرکت کنید

Free

Belit1

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

رویداد به پایان رسیده است


درباره برگزار کننده

انجمن فرهنگ و سیاست شیراز

تماس با برگزار کننده

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری

دانشگاه شیراز. پارکینگ کتابخانه میرزا شیرازی_ سالن کنفرانس دانشکده علوم اجتماعی