تور فناوري 2 - بازديد از مجموعه فضاي سبز محمودآباد (سازمان پارك ها و فضاي سبز)

۱۹ آبان ۱۳۹۷ ، ۱۰:۰۰تا ۱۱:۰۰ در اصفهان, ایران

2018-11-10 2018-11-10 Asia/Tehran تور فناوري 2 - بازديد از مجموعه فضاي سبز محمودآباد (سازمان پارك ها و فضاي سبز) ایونت باکس :) اصفهان, ایران "مديريت خلاقيت و فناوري هاي نوين شهرداري اصفهان" hello@eventbox.ir

درباره

تور فناوري2

بازديد از مجموعه فضاي سبز محمود آباد

تور فناوري؛ رويدادي است كه توسط مديريت خلاقيت و فناوري هاي نوين شهرداري اصفهان هربار با همكاري يكي از ارگان هاي شهرداري اصفهان برگزار خواهد شد.

ويژه شركت هاي دانش بنيان، دانشگاهيان و متخصصان

اهداف:

1- معرفي دستاورد هاي شهرداري در حوزه فضاي سبز و پارك ها

2- ارائه نيازهاي سازمان پارك ها و فضاي سبز در حوزه فناوري براي شركت كنندگان

3- استخراج نيازهاي فناورانه سازمان پارك ها و فضاي سبز توسط شركت كنندگان

4- ارائه محصولات فناوري شركت ها و اشخاص در حوزه فضاي سبز به سازمان

5- ايجاد ارتباط سازنده ميان شهرداري، شركت هاي دانش بنيان و متخصصان

6- معرفي خدمات و تسهيلات شهرداري در حوزه اكوسيستم كارآفريني

شرکت کنید

Free

تور فناوري بازديد از مجموعه فضاي سبز محمودآباد

 • سازمان پارك ها و فضاي سبز شهرداري اصفهان

 • تاریخ پایان فروش: 2018/11/10
 • بین 1 & 0 tickets

رویداد به پایان رسیده است


درباره برگزار کننده

"مديريت خلاقيت و فناوري هاي نوين شهرداري اصفهان"

               "مديريت خلاقيت و فناوري هاي نوين شهرداري اصفهان" دريچه ورود فناوري هاي نوين به شهرداري مي باشد.

تماس با برگزار کننده