ثبت نام تور فناوری 3-بازدید از تعمیرگاه شماره 1 سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان

۱۰ آذر ، ۰۹:۰۰ تا ۱۹ آذر ۱۳۹۷ ، ۰۹:۰۰ در اصفهان, ایران

2018-12-01 2018-12-10 Asia/Tehran ثبت نام تور فناوری 3-بازدید از تعمیرگاه شماره 1 سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان ایونت باکس :) اصفهان, ایران مدیریت خلاقیت و فناوریهای نوین شهرداری اصفهان hello@eventbox.ir

درباره

تور فناوري (3)

بازديد از مجموعه تعمیرگاه شماره (1) سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان

تور فناوري؛ رويدادي است كه توسط مديريت خلاقيت و فناوري هاي نوين شهرداري اصفهان هربار با همكاري يكي از ارگان هاي شهرداري اصفهان برگزار خواهد شد.

ويژه شركت هاي دانش بنيان، دانشگاهيان و متخصصان

اهداف:

1- معرفي دستاورد هاي شهرداري در حوزه خدمات موتوری

2- ارائه نيازهاي سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان در حوزه فناوري براي شركت كنندگان

3- استخراج نيازهاي فناورانه سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان توسط شركت كنندگان

4- ارائه محصولات فناوري شركت ها و اشخاص در حوزه خدمات موتوری به سازمان

5- ايجاد ارتباط سازنده ميان شهرداري، شركت هاي دانش بنيان و متخصصان

6- معرفي خدمات و تسهيلات شهرداري در حوزه اكوسيستم كارآفريني

شرکت کنید

Free

تور فناوری 3 مدیریت خلاقیت و فناوریهای نوین شهرداری اصفهان

  • تعداد محدود

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

رویداد به پایان رسیده است


درباره برگزار کننده

مدیریت خلاقیت و فناوریهای نوین شهرداری اصفهان

دریچهء ورود فناوری به شهرداری اصفهان

تماس با برگزار کننده