فراخوان ارسال مقالات به مجله نخبگان علوم و مهندسی

۲۲ دی ، ۰۹:۰۰ تا ۲۲ اسفند ۱۳۹۶ ، ۱۷:۰۰ در تهران, ایران

2018-01-12 2018-03-13 Asia/Tehran فراخوان ارسال مقالات به مجله نخبگان علوم و مهندسی ایونت باکس :) تهران, ایران مجله نخبگان علوم و مهندسی hello@eventbox.ir

درباره

فراخوان ارسال مقالات به مجله نخبگان علوم و مهندسی www.elitesjournal.ir مجله نخبگان علوم و مهندسی نشريه‌ ای جامع با رویکردی علمي است که در رشته هاي فنی مهندسي، علوم پایه و علوم انسانی اقدام به ارزیابی و پذیرش مقالات بصورت دو ماهنامه می نماید. لذا بدین وسیله از کلیه اندیشمندان، صاحب نظران و پژوهشگران محترم اعم از اساتید، دانشجویان و علاقه مندان دعوت به عمل می آید مقالات خود را از طریق سامانه مجله ثبت نام و نسبت به ارسال مقالات کامل علمی- تخصصی و پژوهشی، مروری، کوتاه پژوهشی و یادداشت فنی در زمینه محورهای مجله ارسال نمایند. این مجله با استفاده از توانمندی های داوران و هیئت تحریریه ارزشمند خود، دارای مدت زمان داوری 2 الی 3 هفته ای می باشد. مهم ترين محورهاي موضوعي اين مجله عبارتند از:

 1. گروه علوم مهندسی
  • مهندسی برق
  • مهندسی مکانیک
  • مهندسی کامپیوتر
  • مهندسی فن‌آوری اطلاعات
  • مهندسی عمران و نقشه برداری
  • مهندسی معماری و شهرسازی
  • مهندسی صنایع
  • مهندسی نساجی
  • مهندسی کشاورزی
  • مهندسی مواد و متالوژی
  • مهندسی معدن
  • مهندسی هوا فضا
  • مهندسی شیمی
  • مهندسی نفت 2. گروه علوم انسانی
  • مدیریت
  • اقتصاد
  • حقوق
  • فلسفه
  • تاریخ
  • علوم اجتماعی
  • حسابداری
  • روانشناسی عمومی
  • روانشناسی بالینی
  • علوم تربیتی
  • علوم انسانی
  • هنر 3. گروه علوم پایه
  • شیمی کاربردی
  • ریاضیات
  • فیزیک
  • زمین شناسی
  • صنایع غذایی
  • بیوتکنولوژی
  • زیست شناسی
  • نانو تکنولوژی
  • آمار


درباره برگزار کننده

مجله نخبگان علوم و مهندسی

فراخوان ارسال مقالات به مجله نخبگان علوم و مهندسی www.elitesjournal.ir مجله نخبگان علوم و مهندسی نشريه‌ ای جامع با رویکردی علمي است که در رشته هاي فنی مهندسي، علوم پایه و علوم انسانی اقدام به ارزیابی و پذیرش مقالات بصورت دو ماهنامه می نماید. لذا بدین وسیله از کلیه اندیشمندان، صاحب نظران و پژوهشگران محترم اعم از اساتید، دانشجویان و علاقه مندان دعوت به عمل می آید مقالات خود را از طریق سامانه مجله ثبت نام و نسبت به ارسال مقالات کامل علمی- تخصصی و پژوهشی، مروری، کوتاه پژوهشی و یادداشت فنی در زمینه محورهای مجله ارسال نمایند. این مجله با استفاده از توانمندی های داوران و هیئت تحریریه ارزشمند خود، دارای مدت زمان داوری 2 الی 3 هفته ای می باشد.

تماس با برگزار کننده