درخواست فروشگاه رایگان توسط طراحان

لطفا این فرم را تکمیل و ارسال نموده تا در صورت تایید، امکان فروشگاه طراحان برای شما فعال گردد. توجه داشته باشید که قبل از تکمیل این فرم بایستی در https://chapchi.com/register ثبت‌نام نموده باشید. هر چه کامل‌تر بودن اطلاعات این فرم باعث تسریع در روند تایید پروفایل شما می‌گردد.


لطفا آدرس ایمیلی که با آن در سایت chapchi.com اکانت دارید را وارد نمایید
سال تولد خود را به صورت عدد چهار رقمی وارد نمایید

لطفا از وارد کردن اطلاعات شخصی مانند رمز حساب بانکی و ... در فرم بپرهیزید