فرم درخواست وام دانشجویی صندوق رفاه (شهریه ی متغیر) نیمسال دوم سال تحصیلی 97 - 96 - دانشگاه پیام نور مرکز کاشان

درصورتی که نیمسال دوم سال تحصیلی 97 - 96 اولین ترمی است که نسبت به درخواست وام اقدام می نمایید، حتماً توضیحات مربوط به مطلب وام دانشجویی داخل کانال و یا سایت را مطالعه بفرمایید.


کدملی خودرا به صورت کامل و بدون خط تیره ، درج فرمایید.
در صورتی که قبلاً وام گرفته اید نیازی به تکمیل بخش اسکن سند تعهد محضری (قسمت پایین) نیست.
درصورتیکه قبلاً وام نگرفته اید، بایستی سند تعهد محضری راطبق موارددرج شده درمطلب مربوط به وام دانشجویی در کانال، دریافت، تکمیل وتصویر آن را از این قسمت ارسال کرده واصل آن رانهایتاً تاشروع کلاسها به مسئول اموردانشجویی دانشگاه تحویل دهید.
به منظور تماس با شما در صورت مشکل در فرایند تکمیل فرم، شماره موبایل خود را درج فرمایید.

لطفا از وارد کردن اطلاعات شخصی مانند رمز حساب بانکی و ... در فرم بپرهیزید