فرم اعلام آمادگی جهت همکاری و عضویت در گروه تولید محتوا دانشگاه پیام نور کاشان (استارت آپ)


کدملی خودرا به صورت کامل و بدون خط تیره ، درج فرمایید.
به منظور تماس با شما در صورت مشکل در فرایند تکمیل فرم، شماره موبایل خود را درج فرمایید.
هرگونه مهارت یا تخصص در زمینه فناوری و اطلاعات را شرح دهید.

لطفا از وارد کردن اطلاعات شخصی مانند رمز حساب بانکی و ... در فرم بپرهیزید