فرم ثبت نام کارگاه تدابیـر طـب سنتـی برای زندگی سالم - کانون زنان بازرگان کاشان

7 خرداد ماه از ساعت 17 الی 19 - خیابان 22 بهمن - اتاق بازرگانی کاشان


نام و نام خانوادگی خودرا به صورت کامل، درج فرمایید.
کدملی خودرا به صورت کامل و بدون خط تیره ، درج فرمایید.
به منظور اطلاع رسانی دوره ی ها بعدی، شماره تلفن همراه خود را درج فرمایید.

لطفا از وارد کردن اطلاعات شخصی مانند رمز حساب بانکی و ... در فرم بپرهیزید