فرم ثبت نام اردوی زیارتی مشهد مقدس - بسیج دانشجویی حضرت ولی عصر (عج) دانشگاه پیام نور مرکز کاشان


نام و نام خانوادگی خود را به صورت کامل در قسمت بالا درج نمایید.
رشته ی تحصیلی خود را، در قسمت بالا درج نمایید.
شماره ی دانشجویی خود را، در قسمت بالا درج نمایید.
کد ملی خود را به صورت کامل ، در بالا درج نمایید.
تاریخ تولد خود را به صورت کامل، درج نمایید.
جهت اطلاع رسانی ها ، شماره تلفن همراه خود را در قسمت بالا درج نمایید.

لطفا از وارد کردن اطلاعات شخصی مانند رمز حساب بانکی و ... در فرم بپرهیزید