کارگاه آنلاین هنر تسکین

۲۵ خرداد ، ۰۹:۰۰ تا ۲۵ تیر ۱۳۹۸ ، ۱۷:۰۰ در تهران, ایران

2019-06-15 2019-07-16 Asia/Tehran کارگاه آنلاین هنر تسکین ایونت باکس :) تهران, ایران آرت بال hello@eventbox.ir

درباره

چهار هفته کارگاه شامل:

  • مصاحبه با روانشناس
  • مشاوره با کارشناس شعر و موسیقی
  • دریافت تمرین های اختصاصی شعر و موسیقی
  • دریافت تمرینات هنر درمانی
  • ارزیابی تمرینات و نتیجه گیری

تیم آموزشی: کامران رسول زاده کارشناس شعر و موسیقی سحر اسدی روانشناس شقایق بالندری هنردرمانگر

شرکت کنید

Free

مشاوره درباره شرکت در کارگاه

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

$230000

شرکت در کارگاه (پس از مشاوره)

  • تاریخ پایان فروش:
  • بین 1 & 0 tickets

رویداد به پایان رسیده است


درباره برگزار کننده

آرت بال

استارتاپ تکنیک های تسکین بوسیله هنر

تماس با برگزار کننده