ششمین مجمع اقتصاد فناوری نانو

۲۹ آبان ۱۳۹۷ ، ۰۸:۰۰تا ۱۸:۰۰ در تهران

2018-11-20 2018-11-20 Asia/Tehran ششمین مجمع اقتصاد فناوری نانو ایونت باکس :) تهران ستاد ویژه توسعه فناوری نانو hello@eventbox.ir

درباره

مجمع اقتصاد فناوری نانو، بستری است برای تبادل تجربیات در زمینه فناوری و نوآوری و همفکری پیرامون چالش‌ها و موانع توسعه آن بویژه در حوزه فناوری نانو و البته متمرکز بر کسب‌وکارها و اقتصاد ناشی از آن‌ها در کشور. مهم‌ترین اهداف این مجمع را می‌توان تولید و انتشار محتواهای کاربردی در زمینه نوآوری و کسب‌وکار، مستندسازی و انتقال تجربیات ملموس توسعه و همچنین تسهیل همکاری‌ها و تعاملات میان بازیگران زیست‌بوم فناوری نانو کشور بر مبنای مفهوم نوآوری باز دانست.

گردهمایی سالانه مجمع اقتصاد فناوری نانو، اصلی‌ترین رویداد مدیریتی فعالان فضای نوآوری در حوزه نانو است که از سال ۱۳۹۱ و به همت ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برگزار می‌گردد. بی‌تردید گرد هم آمدن صدها تن از خبرگان، مدیران و تأثیرگذاران حوزه‌های کارآفرینی، صنایع، کسب‌وکارهای دانش‌بنیان، سرمایه‌گذاران فناوری، دانشگاهیان و سیاست‌گذاران نوآوری فرصتی منحصر به فرد برای وقوع اتفاقات مثبت و جهش‌های مؤثر در حوزه اقتصاد فناوری به شمار می‌رود.

شرکت کنید

$250

بلیط روز اول

  • تاریخ پایان فروش: 2018/10/29
  • بین 1 & 0 tickets

$250

بلیط روز دوم

  • تاریخ پایان فروش: 2018/10/29
  • بین 1 & 0 tickets

$400

بلیط هر دو روز

  • تاریخ پایان فروش: 2018/10/29
  • بین 1 & 0 tickets

رویداد به پایان رسیده است


درباره برگزار کننده

ستاد ویژه توسعه فناوری نانو

در سال 1382، با شناسایی فناورى‌نانو به عنوان یک فناوری دارای اولویت ملى، ستاد ویژة توسعة فناورى نانو به منظور پیگیری توسعة این فناوری در کشور تشکیل شد. دیدگاه ستاد برای توسعة فناوری ‌نانو، تدوین چارچوب فعالیت بلندمدت کشور در این حوزه بود و در این مسیر، برنامة راهبردى ده‌سالة فناورى‌ نانو در ستاد تهیه و در مرداد ماه 1384 به تصویب هیئت دولت رسید. این سند با عنوان «سند راهبرد آینده» قرار گرفتن در میان 15 کشور برتر جهان در حوزة فناورى‌نانو و تلاش براى ارتقاء مداوم این جایگاه به منظور تولید ثروت و بهبود کیفیت زندگی مردم را هدف‌گیرى کرده است.

مجموعۀ فعالیت‌ها و اقدامات ستاد در سال‌های 82 تا 86، موجب بسط الگوی ستاد و تأسیس ستادهای فناوری‌های راهبردی توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 87 شد. ستاد ویژة توسعة فناوری نانو نیز در چتر حمایت های مادی و معنوی این معاونت قرار گرفت.

با تکیه بر تجربة اجرای سند راهبرد آینده طی دو دورة سه‌ساله، ستاد در ویرایش تکمیلی جدیدی از این سند، اقدام به بهبود برنامه‌ها و تدوین سند تکمیلی سوم برای سال‌های 1390 تا 1393 کرد. رویکرد تجاری‌سازی و توسعة صنعتی بر پایة فناوری ‌نانو از مهم‌ترین نقاط تمرکز سند تکمیلی سوم هستند. در این سند، هشت برنامه پیش‌بینی شده و متناظر با هر برنامه، کارگروهی اجرای آن را در دبیرخانة ستاد پیگیری می‌کند. این برنامه‌ها عبارت‌اند از:

· ترویج و آموزش عمومی نانو برای افزایش مشارکت ذی‌نفعان در توسعه و به کار گیری فناوری‌ نانو

· فراهم‌سازی و تقویت زیرساخت‌های لازم برای توسعة همه‌جانبه، به هنگام، متوازن و پایدار نانو

· ارتقاء همکاری‌ها و تعاملات بین‌المللی

· توسعه و بهره‌مندی از سرمایه‌های انسانی نانو و ارتقاء تحقیقات مسأله‌محور

· راهبری تحقیقات هدفمند نانو برای دستیابی به فناوری‌های کلیدی

· تسهیل و تسریع تجاری‌سازی از طریق فراهم‌سازی خدمات توسعة فناوری مورد نیاز فناوران و شرکت‌های دانش‌بنیان

· ارتقاء صنایع با به کار گیری فناوری ‌نانو و گسترش بازار نانو

· سیاست‌گذاری و ارزیابی اهداف، راهبردها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و نهادهای نانو

تماس با برگزار کننده

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری

تهران، شهرک قدس، انتهای بلوار شهید دادمان، پژوهشگاه نیرو، سالن برگزاری ششمین مجمع اقتصاد فناوری نانو