ایستگاه نفحات

۱۴ آذر ۱۳۹۶ ، ۰۰:۰۰ تا ۲۰ آذر ۱۳۹۷ ، ۲۳:۵۹ در نورآباد ممسنی

2017-12-05 2018-12-11 Asia/Tehran ایستگاه نفحات ایونت باکس :) نورآباد ممسنی #نفحاتی ها hello@eventbox.co

درباره

سه شنبه های مهدوی در شهرستان ممسنی همراه با ایستگاه مردمی نفحات... مسابقه۹ هفتگی ایستگاه نفحات تنها از طریق همین صفحه برگزار و منتشر میگردد. آدرس کانال : http://t.me/nafahati_313

شرکت کنید


درباره برگزار کننده

#نفحاتی ها

ایستگاه مردمی نفحات

تماس با برگزار کننده

اطلاعات بیشتر

محل برگزاری

استان فارس - نورآباد ممسنی - بلوار بسیج - چهارراه حمام شهرداری - ایستگاه مردمی نفحات