نقالی کتاب «واقع نگری»

۳۰ دی ۱۳۹۷ ، ۱۷:۳۰تا ۲۰:۳۰ در شیراز

2019-01-20 2019-01-20 Asia/Tehran نقالی کتاب «واقع نگری» ایونت باکس :) شیراز hello@eventbox.ir

درباره

کتاب «واقع‌نگری» درباره ده دلیلی که به ما ثابت می‌کنند درباره جهان اشتباه فکر می‌کنیم صجبت می کند. نویسندگان این اثر ده دلیل می‌آورند که اتفاقات هر روزه جهان از آن چه به نظر می‌رسند، بهترند. ده دلیلی که شاید در نگاه اول تعجب‌برانگیز و غیر قابل قبول به نظر برسند.

شرکت کنید

$10

بدون شرکت در نقالی یک کودک را به سینما مهمان میکنم

  • تاریخ پایان فروش: 2019/01/20
  • بین 1 & 25 tickets

$10

با شرکت در نقالی یک کودک را به سینما مهمان میکنم

  • تاریخ پایان فروش: 2019/01/20
  • بین 1 & 10 tickets

Free

بلیط رایگان نقالی

  • تاریخ پایان فروش: 2019/01/20
  • بین 1 & 2 tickets

درباره برگزار کننده

تماس با برگزار کننده